Hastane Maketleri

Uzman Kadro, Yılların Tecrübesi

Projenizde hayal ettiğinizi mimari maketlerinize yansıtıyoruz. 

Central Hospıtal - Kartal

Irak Hastanesi

Hastane Maketleri

Büyük kamu ya da özel teşebbüs projelerinin tasarım ve onay aşamasında ihtiyaç duyduğu hızlı görselleştirme için en efektif çözüm mimari model ve maketlerdir. Hastaneler ve tıbbi kurumlar insan yaşamında hayati bir öneme sahiptir ve bu yüzden inşaat aşamasına geçilmeden tasarım noktasında mimari maketler ile gereken hassasiyet gösterilmelidir. 

Hastane mimar maketi bir medikal tesisin fiziksel modelini oluşturma sürecidir ve hastane modelleri, planlama, tasarım, pazarlama, tanıtım ve hatta personel eğitimi dahil olmak üzere farklı amaçlar için kullanılabilir. Mimari hastane maketleri sağlık hizmeti veren tesis hakkında üç boyutlu bir fiziksel model oluşturma prensibi ile tasarlanır ve imal edilirler. 

Maket Şehir bu amaç doğrultusunda hastane, bakım evi, poliklinik ve tıp merkezi gibi sağlık tesisi modelleri üretir. Hastaneler için tasarlanan mimari maketler ve sağlık tesisi modelleri, aynı zamanda bu projelere sermaye toplama girişimleri ve organizasyonları için de kullanılır. Sergilenecek farklı ölçekli modeller, yeni bir tıbbi tesisin inşaat sonrası nasıl görüneceğinin yanı sıra hastane kampüsünün tasarımını ve tıbbi kompleksin çevresiyle olan uyumunu da görselleştirir. Poliklinikler, idari hizmetler, acil bölümü ve ambulans giriş-çıkışları, hastane otoparkı, yataklı bölümler, ek binalar ve hatta projede varsa helikopter iniş alanı gibi unsurlar bu hastane maketleri ile 3 boyutlu hale gelir. 

Bu bağlamda hastane maketlerinin tüm önemli detaylarının vurgulanması gerekir; bu sayede hastane kompleksinin güçlü yanlarını ve değerini tam olarak öne çıkar. Hastanelerin mimari maketleri, tıbbi kompleksleri soyut ve kavramsal düzlemden çıkartarak somut birer kent yapısına dönüştürür. 

Mimari Hastane Maketleri Kullanmanın Avantajları

Hastane maketleri hem çok amaçlı kullanılabilen hem de projenin paydaşların avantajlar sunan mimari modellerdir. 

Hastane idarecileri açısından proje aşamasındaki yeni inşaatlar veya mevcut tesislerin tadilatları görselleştirilmiş hastane maketlerinde üzerinden planlanabilir. 

Hastane maketleri sağlık tesislerine bağış yapmak isteyenler açısından da 3D bir sunum aracı olarak da kullanılabilir. Bu özellikle yurt dışındaki özel hastaneler veya sağlık tesisleri için sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. 

Hastane maketleri eğitim amaçlı olarak da kullanılabilmektedir. Özellikle acil durum ve afet anında kriz yönetimi ve koordinasyon planlaması öncelikle maket üzerinden planlanarak sonraki uygulama adımına geçilebilir. Tüm bunların yanı sıra avantajları da sıralayacak olursak hastane maketleri,

  • Karar verme ve onay süreçlerini hızlandırır. 
  • Her detayın ilgili prosedürlere göre yapılmasını sağlar.
  • Sağlık kompleksinin genel konumunu ve çevresiyle olan ilişkisini görselleştirir. 
  • Topografik unsurlar göz önüne serilir. 
  • Projede kaynakların doğru yönlendirilmesine destek olur. 

Hastane Maketleri İçin Maketsehir.com’un Uzmanları Hizmetinizde!

Maketsehir.com’un uzman kadrosu bir hastanenin ve tıp merkezinin tüm özelliklerini karşılayan mimari maketleri oluşturmak amacıyla titizlikle çalışır. Ayrıca üretilen mimari maketlerde yüksek kaliteli malzemeler kullanılır ve modern teknikler ile gerekli aydınlatma kriterleri karşılanır. Bu sayede mimari maketin etkileşimi artar. Hastane maketleri sayesinde bu medikal merkezlerin tüm olanakları tek bir bakışta görünür olur ve hayati bir başka unsur olan hastane düzeni ilk bakışta kolaylıkla anlaşılır hala gelir. 

Maket Şehir’in sunduğu hastane modelleri bütünlüklü peyzaj tasarımı ile dizayn edilir. Bu bağlamda, mimarların tasarımın tüm ilkeleri de bu maket modellerinde temsil edilmektedir. Dahası detaylı modeller sayesinde hastane ve tıbbi merkezin trafik noktaları ile ilişkisi ve aynı konumda yer alan diğer binalarla uyumu da görülmüş olur. 

İster yekpare hastane binası olsun ister girift bir proje, mimari hastane maketleri bu modelleri inceleyenler için kapsamlı fikirler sunar. Çünkü iyi tasarlanmış bir yapı projesi ve onun mimari maketi kendi kendisini de pazarlama potansiyeline sahiptir. Hastane maketleri bu bağlamda mevcut olan ya da verilecek hizmetlerin ve tesislerin kalitesini gösterir.

Sektörel deneyim ile mimari maketler alanında kapsamlı hizmetler sunan Maket Şehir’in uzman tasarım ekipleri sağlık tesisi maketlerinin yanı sıra  Konut MaketleriVilla Maketleri, Otel Maketleri Stadyum MaketleriCami MaketleriKamu MaketleriTarihi Eser MaketleriMüze MaketleriFuar MaketleriMarina MaketleriShowroom MaketleriMobilya MaketleriYat MaketleriTefriş Maketleri ve Yarışma Maketleri’nin dizaynı ve üretimi konusunda hizmet vermektedir. 

Hastane ve sağlık tesisi projeniz için yüksek kalitede üretilen, titiz mimari modeller için Maket Şehir’in uzman kadrosu ile hemen iletişime geçebilirsiniz.