Tarihi Eser Maketleri

Uzman Kadro, Yılların Tecrübesi

Projenizde hayal ettiğinizi mimari maketlerinize yansıtıyoruz. 

Alman Çeşmesi Ölçek

Artemis Tapınağı Ölçek

Galata Kulesi

Halikarnas Mozolesi

İzmir Saat Kulesi

Kayseri Döner Kümbet

Lale Çeşmesi İski

Lale Çeşmesi İski 2

Lale Çeşmesi İski 3

Tarihi Eser Maketleri

Tarihi eserlerin ve binaların mimari modelleri kaleler, antik tapınaklar, kiliseler, köprüler, kümbetler, kuleler, çeşmeler gibi bir kentin dokusunda yüksek kültürel değere sahip tarihi anıtların ölçekli yeniden üretimi için kullanılır; tarihi eser maketleri Dünya Mirası listesinde yer alan veya ülkemizde 1. derecede sit alanı içerisinde yer alan ulusal miras alanları olarak kategorilendirilmiş olabilir. Ayrıca kırsal yerleşim bölgelerinde yer alan çeşitli tarihi yapıların ve eserlerin de mimari maketleri turistik ya da restorasyon amaçlı olarak üretilebilir.

Tarihi eser maketleri, kent mimarisinin ve onların içinde barındırdığı tarihi eserlerin değerini anlamak açısından göz ardı edilmemesi gereken araçlardır. Tarihi eserlerin maketlerini kullanan mimarlar, kent tarihçileri hatta arkeologlar, bu modeller sayesinde tarihi eserlerin mimari verilerini sonraki nesillere aktarabilirler.

Mimari Maketlerin Tarihi Eserler ve Kent Tarihi Açısından Önemi Nedir?

Tarihi alanların belgelenmesi, bir alan hakkındaki bilgilerin toplanması ve bu bilgilerin düzenlenmesi, yorumlanması ve yönetilmesi gibi temel faaliyetlere odaklanır. Belgelendirme gereklilikleri – ölçekli çizimler, yazılı bir anlatım ve büyük formatlı siyah beyaz fotoğraflar – aynı kalır. Bu yöntem doğası itibariyle olası değişimi veya içinde bulunan döneme uyarlanmayı hesaba katmaz. Değişikliklere, tadilatlara, tamiratlara kısaca restorasyon ihtiyaçlarına yanıt veremez. Tarihi eserlerin detaylı hesaplanmış ve imal edilmiş mimari maketleri o yapının mevcut durumunu anlamak için güncel bir referans olarak hizmet vermenin yanı sıra, restorasyon süreci sonunda tarihi yapıların nasıl modernize edileceğine dair de somut veriler ortaya koyar. Bu temel argümanın yanı sıra mimari maketlerin tarihi eserler ve kent tarihi açısından önemi, birçok farklı açıdan da değerlendirilebilir:

Tarihi bilginin korunması: Mimari maketler, tarihi yapıların ve kentsel mekanların küçültülmüş ve detaylı bir temsilini sunarak, tarihsel bilginin korunmasına ve aktarılmasına yardımcı olur. Bu sayede gelecek nesiller, geçmiş dönemlerin mimari ve kültürel değerlerine dair daha iyi bir anlayışa sahip olabilirler.

Eğitim ve araştırma: Mimari maketler, öğrencilere ve araştırmacılara tarihi yapıların ve kent tarihinin incelenmesi için değerli bir kaynak sunar. Maketler, mimari özellikler, yapı malzemeleri ve tarihi dönemlerle ilgili detaylı bilgi sağlar ve bu sayede eğitim ve araştırma süreçlerini destekler.

Turizm ve tanıtım: Tarihi eserler ve kent tarihi açısından önemli olan mimari maketler, turizm ve tanıtım faaliyetlerinde de büyük bir rol oynar. Ziyaretçilere ve turistlere, tarihi alanların ve yapıların önemini ve değerini anlatmaya yardımcı olur ve bu sayede turistik cazibe merkezlerinin tanıtımına üst seviyede katkıda bulunur.

Kentsel planlama ve geliştirme: Mimari maketler, kentsel planlama ve geliştirme süreçlerinde de önemli bir araçtır. Tarihi yapıların ve alanların gelecekte nasıl korunacağı, nasıl kullanılacağı ve nasıl geliştirileceği konularında fikirler sunarak, kentlerin sürdürülebilir ve kültürel açıdan zengin bir şekilde büyümesine katkıda bulunur. Bütün bunların yanı sıra bu başlığın ilk paragrafında da belirttiğimiz üzere mimari maketler, tarihi yapıların restorasyonu ve yenilenmesi süreçlerinde oldukça hayati bir rol oynar. Maketler, yapıların orjinal hallerini göz önünde bulundurarak, doğru ve uygun malzemelerin kullanılmasını ve yapıların tarihi dokusuna uygun bir şekilde yeniden inşa edilmesini sağlar. Gerekli modernize ve restorasyon yöntemleri için de görselleştirme mümkün olur.

Nihayetinde mimari maketlerin tarihi eserler ve kent tarihi açısından önemi, kentsel planlama, koruma ve restorasyon süreçleri başta olmak üzere eğitim, araştırma ve turizm gibi pek çok farklı alanda hissedilir; tarihi eser modelleri ve maketleri sayesinde tarihi ve kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması mümkün olur.

Tarihi Eser Maketlerinde 3D Modellemenin Önemi

Mimari miras, herhangi bir ülkenin korunması ve kültürel evrimi için elzemdir ve geleneğimizin bir parçası olarak muhafaza edilmesi gerekir. Zaman içinde mimari yapıyı koruma ve nesillere aktarma amacı ile kullanılan çeşitli yöntemler ve teknolojiler mevcuttur ki bunların başında 3D yöntemi gelmektedir. İki boyutlu çizimler ve mimari temsiller 3D modeller ellere entegre edilerek ve ulusal kültürel mirasın bir parçası olan yapıların sadık bir şekilde yeniden üretilmesini sağlayan 3D modeller dijital yöntemler ve araçlarla ortaya çıkarılır. Bu nedenle, sadece yeni mimari projeler 3D modellemeyi kullanmaz. 3 boyutlu modelle sıklıkla mimari anıtlar, tarihi eser statüsündeki yapılar ve dünya mirasındaki yapılar da 3D olarak yeniden üretilir. Tarihi eserlerin maketleri ve modelleri, bazı yapıları eski tasarım unsurlarına göre modernize etmeye ve tarihi eserleri mümkün olduğunca eski modeline uygun olarak yenilemeye olanak tanır.

Ulusal veya uluslararası kültürel mirasa ait pek çok yapı, gerçek dünyadan 3D nesneler ve sahneler oluşturmayı gerektirir. Ayrıca, son yıllarda, bu amaçla dijitalleştirme ve 3D modelleme kullanmak yaygın hale gelmiştir. Maketşehir en ileri teknolojik olanakları kullanarak tarihi eser maketlerin 3D modellemesini gerçekleştirir ve projelerin hayata geçtiğinde nasıl görüleceğine dair öngörü sunar. Maketşehir’in uzman kadrosu şimdiye kadar Alman Çeşmesi (İstanbul), Artemis Tapınağı Ölçek (İzmir), Galata Kulesi (İstanbul), Halikarnas Mozolesi (Muğla), İzmir Saat Kulesi, Kayseri Döner Kümbet  ve Lale Çeşmesi (İstanbul) tarihi eserlerinin mimari modellerine imza atmıştır.

Maket Şehir’in deneyimli ekipleri, tarihi eser maketlerinin dizaynı ve üretiminin yanı sıra Konut Maketleri, Villa Maketleri, Cami Maketleri, Kamu Maketleri, Otel Maketleri, Hastane Maketleri, Stadyum Maketleri, Fabrika Maketleri, Müze Maketleri, Vaziyet Maketleri, Fuar Maketleri, Kule Maketleri, Sosyal Tesis Maketleri, Okul Maketleri, Marina Maketleri,  Showroom Maketleri, Mobilya Maketleri, Yat Maketleri, Tefriş Maketleri ve Yarışma Maketleri’nin de projelendirilmesi, 3D çizimi ve üretimi konusunda hizmet vermektedir. Mimari maket fiyatlarını öğrenmek için uzmanlığı ile mimari maket firmaları arasında öncü pozisyonda olan Maketsehir.com’un ekibi ile hemen iletişime geçebilirsiniz!